องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ใส่ใจชุมชนอย่างไรให้ถูกวิธี

1659514080
ขนาดตัวอักษร

     การท่องเที่ยวชุมชนนั้น นอกจากเราจะได้เรียนรู้กับวิถีชีวิตของแต่ละชุมชนอย่างใกล้ชิดแล้ว นักเดินทางจะได้สัมผัสกับวัฒนธรรม ธรรมชาติ รวมไปถึงเอกลักษณ์เฉพาะที่ให้ประสบการณ์ล้ำค่า หากแต่การไปเยือนชุมชน สิ่งที่นักเดินทางควรปฏิบัติตัวให้เหมาะสม เพื่อแสดงถึงความใส่ใจ ให้เกียรติ และเคารพต่อท้องถิ่น เรารวบรวมมาไว้ที่นี่แล้ว


     1.    ศึกษาความเป็นมา และวัฒนธรรมของชุมชน ไม่ว่าคุณจะเดินทางไปชุมชนไหนก็ตาม สิ่งแรกที่ควรเตรียมตัวอยู่เสมอ คือค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนนั้นๆ เพื่อทำความรู้จักชุมชนแบบเบื้องต้น สถานที่ วิถีชีวิตผู้คน อาหารการกิน การแต่งกาย ความเป็นอยู่ เพื่อสร้างความเข้าใจ และนำไปสู่การปฏิบัติตัวได้อย่างเหมาะสมเมื่อไปถึงสถานที่จริง
     2.    เคารพกฎ กติกา และเงื่อนไขของชุมชน เพราะบางครั้งในแต่ละชุมชนมักจะมีเงื่อนไขของการอยู่ร่วมกัน รวมทั้งข้อปฏิบัติสำหรับนักท่องเที่ยวต่างถิ่น ดังนั้น การไปเที่ยวชุมชนที่มีวัฒนธรรมแตกต่างจากบ้านเรา นักเดินทางควรทำตัว “เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม” เช่น บางชุมชนมีการจัดการเรื่องการแยกขยะอย่างชัดเจน งดใช้พลาสติก งดการส่งเสียงดัง ฯลฯ 
     3.    ปั่นจักรยาน ข้อดีของการปั่นจักรยานในชุมชน นอกจากจะช่วยลดมลพิษที่เกิดจากพลังงานเครื่องยนต์แล้ว ยังไม่ก่อให้เกิดเสียงดัง กลิ่นควันเหม็นรบกวน แถมยังช่วยประหยัดค่าน้ำมันในยุคที่ข้าวยากหมากแพง อย่างไรก็ตาม การปั่นจักรยานยังทำให้นักท่องเที่ยวสามารถขับซอกแซกไปตามซอยแคบได้อย่างทั่วถึง ช่วยให