องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ชุมชนห้วยม่วง 26 - 27 กรกฎาคม 2565 กิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อวางแผนการพัฒนาศักยภาพชุมชนอย่างมีส่วนร่วม บ้านห้วยม่วง ตำบลนาดินดำ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

1658899380
ขนาดตัวอักษร

วันที่ 26 - 27 กรกฎาคม สำนักงานพื้นที่พิเศษ 5 ลงพื้นที่ทำกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อวางแผนการพัฒนาศักยภาพชุมชนอย่างมีส่วนร่วม บ้านห้วยม่วง ตำบลนาดินดำ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้ให้ชุมชนเล่าถึงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ความเรื่องราวความเป็นมาของชุมชน เส้นทางท่องเที่ยวในชุมชน และแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยง เตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยวให้กับชุมชนบ้านห้วยม่วง เพื่อพัฒนาศักยภาพความสามารถของคนในชุมชนที่รองรับท่องเที่ยวได้ในอนาคตต่อไป

Please wait while image is uploading...