องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

25-26 พ.ย 2565 เชิญชวนเข้าร่วมพิธีเปิดลานคริสต์มาสภูเรือ ณ ลานคริสต์มาสภูเรือ

1668999120
ขนาดตัวอักษร

25-26 พฤศจิกายน 2565  ขอเชิญชวนร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ ณ ลานคริสต์มาส ทางขึ้นอุทยานแห่งชาติภูเรือ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

อำเภอภูเรือนอกจากมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงแล้ว อำเภอเรือยังเป็นแหล่งส่งออกไม้ดอก ไม้ประดับ ที่มากที่สุดอันดับต้นๆของประเทศ และยังมีไม้ผลที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นของซื้อของฝาก และยังส่งเสริมรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น เช่น อโวคาโด แก้วมังกร เห็ดหอม ฯลฯ