องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

เที่ยวชมประเพณีแห่หงส์ – ธงตะขาบ พระประแดง

1676346660
ขนาดตัวอักษร

          หากพูดถึงวันปีใหม่ไทยก็ต้องนึกถึงเทศกาลสงกรานต์ รู้หรือไม่ว่าที่อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ นั้นก็มีประเพณีเก่าแก่ของชาวมอญที่น่าสนใจ จัดขึ้นทุกปีในวันที่ 13 เมษายนของทุกปีหรือวันสงกรานต์ โดยจะเวียนสลับกันเป็นเจ้าภาพ ประเพณีนี้จะมีการนำธงตะขาบไปแขวนไว้บนยอดเสาหงส์หน้าวัดมอญ ซึ่งเป็นการระลึกถึงและเป็นการบูชา รวมไปถึงการเฉลิมฉลองให้กับครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับลงจากชั้นภพดาวดึงส์  ซึ่งชาวมอญจะใช้เสาหงส์และธงตะขาบคู่กัน 
          การถวายธงตะขาบเป็นประเพณีที่ชาวไทยรามัญ ถือปฏิบัติกันในเทศกาลวันสงกรานต์ กระทำกันที่เสาหงส์หน้าเจดีย์ หรือ โบสถ์ วิหาร อันเป็นสัญลักษณ์ของชาวรามัญแห่งหงสาวดี วัตถุประสงค์ของประเพณีนี้เป็นการบูชา และเฉลิมฉลองเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าสมเด็จกลับจากดาวดึงส์ ในการฉลองงานบุญกุศล ชาวรามัญจะใช้เสาหงส์และธงตะขาบคู่กัน “หงส์” เป็นสัญลักษณ์ของรามัญประเทศ ข้างต้น ส่วน “ตะขาบ” เป็นสัตว์ที่มีลําดับยาว มีเท้ามาก มีเขี้ยวเล็บที่มีพิษ สามารถต่อสู้กบศัตรู และรักษาตัวเองได้ เปรียบเสมือนคนมอญที่มิเคยหวาดหวันต่อข้าศึกศัตรู สามารถปกป้องคุ้มครองประเทศของตนเอง นอกจากนี้นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีนี้ได้ด้วยกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ "การทำธงตะขาบจิ๋ว" สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณเตือนใจ เสกตระกูล ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลทรงคนอง โทรศัพท์ 09 2229 3594