องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ท่าระแนะ แหล่งอากาศบริสุทธิ์ที่ต้องไปเยือน

1701140580
ขนาดตัวอักษร

บ้านท่าระแนะเป็น 1 ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงนิเวศในรูปแบบใหม่ที่นำเอาระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาความเป็นอยู่ของชาวบ้านในชุมชนอย่างยั่งยืน ทั้งการเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีผืนป่าชายเลนอันอุดมสมบูรณ์ ซึ่งเป็นป่าเดิมที่อนุรักษ์ไว้ ต้นไม้ในชุมชนแต่ละต้นจะมีขนาดใหญ่มาก บางต้นมีอายุกว่า 100 ปี นักท่องเที่ยวจะได้ชื่นชมความมหัศจรรย์กับการล่องเรือผ่านช่วงป่าในคลองถึง 3 ป่า คือ ป่าโกงกาง ป่าจากและป่าตะบูน ซึ่งให้ความรู้สึกเหมือนได้เข้าไปในป่าดึกดำบรรพ์ จนพบกับลานตะบูน ลานธรรมชาติที่เกิดจากการสานซ้อนทับของรากต้นตะบูนจนเกิดเป็นลานรากไม้กว้างที่สามารถลงไปเดินเล่นได้ สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนบ้านท่าระแนะจากกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น กิจกรรมชิมชาร้อยรู, การย้อมทำผ้ามัดย้อมจากลูกตะบูน และปล่อยปูดำคืนสู่ธรรมชาติ ลิ้มรสแกงหอยพอกใบชะพลู, ใบโกงกางชุบแป้งทอด และขนมโบราณพิมพ์ข้าวตอกซึ่งอาหารพื้นบ้านหากินได้ที่นี่เท่านั้น