องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ยิ่งเลอะ ยิ่งมากประสบการณ์ กับสไลเดอร์ทุ่งนา กิจกรรมท่องเที่ยวของโฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง อ.เชียงแสน

1713854100
ขนาดตัวอักษร

ยิ่งเลอะ ยิ่งมากประสบการณ์ กับสไลเดอร์ทุ่งนา กิจกรรมท่องเที่ยวของโฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง อ.เชียงแสน
มาเที่ยวกันได้นะ ติดต่อสอบถามได้ที่ โฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง Ban Tha Khan Thong Homestay ที่พัก เชียงราย

โฮมสเตย์ชุมชนบ้านท่าขันทอง 
โทรศัพท์ :  06 4529 5354 ( ป เศรษฐศักดิ์ พรหมมา)