องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

1635755880
ขนาดตัวอักษร

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

 

สรุปภาพรวมการประเมินความพึงพอใจ อพท. >>>คลิกที่นี่<<<

ปีงบประมาณ 2565

ผลการสำรวจความพึงพอใจ อพท.3 >>>คลิกที่นี่<<<

ปีงบประมาณ 2564

ผลการสำรวจความพึงพอใจ อพท.4 >>>คลิกที่นี่<<<

ผลการสำรวจความพึงพอใจ อพท.5 >>>คลิกที่นี่<<<

 

ปีงบประมาณ 2563

ผลการสำรวจความพึงพอใจ อพท.6 >>>คลิกที่นี่<<<

ผลการสำรวจความพึงพอใจ อพท.7 >>>คลิกที่นี่<<<

 

ปีงบประมาณ 2562

ผลการสำรวจความพึงพอใจ อพท.3 >>>คลิกที่นี่<<<

 

ปีงบประมาณ 2561

ผลการสำรวจความพึงพอใจ อพท.4 >>>คลิกที่นี่<<<

ผลการสำรวจความพึงพอใจ อพท.5 >>>คลิกที่นี่<<<

 

ปีงบประมาณ 2560

ผลการสำรวจความพึงพอใจ อพท.6 >>>คลิกที่นี่<<<

ผลการสำรวจความพึงพอใจ อพท.7 >>>คลิกที่นี่<<<