องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

สวนหินผางาม

1648177800
ขนาดตัวอักษร

“วนอุทยานหินผางาม” หรือ  “สวนหินผางาม” ตั้งอยู่ที่บ้านผางาม ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าป่าภูค้อ-ภูกระแต มีเนื้อที่ขนาดใหญ่กว่า 7,000 ไร่ ภูมิประเทศบริเวณนี้จะเป็นภูเขาหินปูนที่สวยงามแปลกตาขนาดใหญ่ และเล็กกระจายอยู่ทั่วทั้งพื้นที่ ภายในมีเส้นทางเดินสลับซับซ้อนหลายจุด ซึ่งแต่ละจุดจะมีชื่อเรียกตามลักษณะรูปร่างที่ปรากฎ เช่น หินไดโนเสาร์ หน้าผาท้อแท้ ซุ้มคารวะ ถ้ำอรทัย เขาวงกต เจดีย์หิน กรอบรูปธรรมชาติ กำแพงเมืองจีน ประตูโขง หินมงกุฎ สวนหิน ซุ้มนรก

 

 

สวนหินผางาม

การท่องเที่ยวสวนหินผางามก็จะมีการเดินท่องเที่ยวแบบเส้นทางผจญภัยคือแบบครบเส้นทาง และแบบทริปสั้น  สวนหินผางามอดีตเมื่อหลายล้านปี พื้นที่แถบนี้เคยเป็นทะเลมาก่อนโดยมีหลักฐานสำคัญ คือ ซากดึกดำบรรพ์ หรือ ฟอสซิล ที่จะเห็นอยู่กับก้อนหิน  ภูเขาหินปูนที่ผ่านกาลเวลามาเป็นล้านปีรูปร่างก็จะมีความแปลกตาแตกต่างกันออกไป ตั้งตระหง่านมีสีตัดกับท้องฟ้าสวยงาม บ้างก็เหมือนรูปเต่ายักษ์  บรรยากาศรวมๆเหมือนอยู่ในยุคดึกดำบรรพ์ มีต้นไม้เล็กไม้ใหญ่น่าตาไม่คุ้นเคย คืนต้นปรง เป็นพืชที่มีวิวัฒนาการยาวนานมาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์ เช่น เดียวกับต้นสน และเฟิร์น มีชื่อเรียกหลากหลาย ทั้งมะพร้าวเต่าดอย มะพร้าวเต่าหลวง กาเดาะ ฯลฯ ลำต้นเปลือกสีน้ำตาล มีร้านค้าชุมชน มีสินค้าให้จับจ่ายซื้อของฝากของที่ระลึกชุมชนอีกด้วย

 

 

 

 

 สวนหินผาม ตั้งอยู่ที่บ้านผางาม ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จุดเด่นของพื้นที่แนวผาหินปูนสูง ทอดตัวเป็นแนวยาว สวนหินผางามเมืองเลยภายในมีเส้นทางเดินสลับซับซ้อนเข้าไปทางทิศตะวันตกตามถนนลาดยางตลอดสายผ่านหมู่บ้านต่างๆ ประมาณ 15 กม. จะมีป้ายบอกทางตลอดทาง จนถึงบริเวณทุ่งหญ้าพื้นที่กว้างพอสมควร มีภูเขาแท่งหินปูนซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ อยู่กระจายเป็นลูกๆ ใหญ่บ้างเล็กบ้าง สลับกันไป บางลูกก็สามารถเดินผ่านทะลุได้จะมีชื่อ เรียกต่างๆกันตามลักษณะรูปร่างที่ปรากฎ เช่น หินไดโนเสาร์ หน้าผาท้อแท้ ซุ้มคารวะ ถ้ำอรทัย เขาวงกต เจดีย์หิน กรอบรูปธรรมชาติกำแพงเมืองจีน ประตูโขง หินมงกุฎ สวนหิน ซุ้มนรก รูรันตู (รูตัน) มีต้นไม้นานาพันธ์ขึ้นแซม ซึ่งพบต้นไม้หายากและต้นไม้ยักษ์อย่างปรงเขาที่มีอายุหลายร้อยปี จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อว่า คุนหมิงเมืองเลย สันนิษฐานกันว่าในอดีตเคยเป็น พื้นที่ของท้องทะเลมาก่อน และมีอายุมากว่า 225 ล้านปี

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 420-810820