องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

โค-เวิร์คกิ้ง สเปซ (Co-Working Space)

1649322540
ขนาดตัวอักษร

8 เมษายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. รับฟังบรรยาย เรื่อง โค-เวิร์คกิ้ง สเปซ (Co-Working Space) ณ โรงแรมเลยพาเลซ หรือรับฟังผ่านในรูปแบบออนไลน์ได้ โดยการสแกน QR code


 

และ ภาคบ่าย 8 เมษายน 2565 เวลา 13.00-16.30 น. รับความคิดเห็นโครงการ โค-เวิร์คกิ้ง สเปซ (Co-Working Space)