องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

กิจกรรมท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ

5 ที่เที่ยวตามรอยหนังไทยสุดฮิตที่พัทยา 1692611820
ล้านความสุข...ที่เกาะล้าน 1673580360
เล่าเรื่องผ่านลายเส้น “ผ้าทอบ้านปึก” ภูมิปัญญาโบราณพลิกฟื้นรายได้ให้ชุมชน 1625716740
ปั้น "นาเกลือ เมืองพัทยา" Top 100 1625821500
ตลาดจีนชากแง้ว จ.ชลบุรี เส้นทางแห่งความอร่อยแบบรสต้นตำรับ 1625673060
อพท. เล็งส่ง "เมืองพัทยา" ประกวดเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์สาขาภาพยนตร์ 1625659200
"ตลาดจีนชากแง้ว" ถนนคนเดินสายวัฒนธรรม 1625813760
"พัทยา" ต้นแบบ "Tourism for All" 1625821380
จากปลายจวักสู่ภูมิปัญญา เปิดตำรับความอร่อยอาหารพื้นบ้านภาคตะวันออก 1625725260