องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

สุโขใจแลนด์ ดินแดนของคนสายกรีน Greenery Trip in SukhoJai Land

1664514360
ขนาดตัวอักษร

โปรแกรม สุโขใจแลนด์ ดินแดนของคนสายกรีน

Greenery Trip in SukhoJai Land

(ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย)

เหมาะสำหรับกลุ่มครอบครัวพ่อแม่ลูก (อายุ 5-12 ปี) / ผู้สนใจประวัติศาสตร์+ธรรมชาติ+วิถีชุมชน

 

สุโขทัย นอกจากจะเป็นจะมีอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยที่เป็นหนึ่งในมรดกโลกแล้ว การศึกษาสำรวจพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์โดยผู้เชี่ยวชาญแล้ว พบว่าเป็นแหล่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงอันสัมพันธ์กับวิถีการกินอยู่ของคนในชุมชนที่เกี่ยวพันกับเรื่องราวในประวัติศาสตร์ด้วย แต่ขณะเดียวกันก็พบว่าระบบนิเวศนี้มีความเปราะบางสมควรได้รับการติดตามอย่างต่อเนื่อง นักท่องเที่ยวทั้งเด็กและผู้ใหญ่สามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของผู้สำรวจติดตามความหลากหลายทางชีวภาพร่วมกันกับชุมชนและเยาวชนท้องถิ่นได้ พร้อมกับรับประสบการณ์กรีนๆ ในแบบฉบับนักท่องเที่ยวก็เป็นฮีโร่ได้

 

  • เตรียมตัวแบบนักท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ เตรียมกระบอกน้ำมาเอง
  • นอน Green Hotel
  • ชม Green Historical Park ฟังเรื่องราวเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยทางประวัติศาสตร์
  • สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
  • ใช้รถไฟฟ้าในการเดินทาง
  • รับประทานอาหารปลอดภัยสไตล์ชุมชน
  • สนุบสนุนสินค้าชุมชน  

หมายเหตุ โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งจำนวนวัน ช่วงเวลา และสถานที่

วันที่หนึ่ง

07:30   เดินทางสู่จังหวัดสุโขทัย (กรณีเดินทางจาก กทม.)

12:00   แวะรับประทานอาหารกลางวันที่พิษณุโลก

14:00   เข้าพักโรงแรม Green Hotel ในจังหวัดสุโขทัย

15:30   เปิดโลกทัศน์วัดสำคัญในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและระบบชลประทานตั้งแต่สมัยสุโขทัย โดยรถไฟฟ้า เช่น วัดศรีชุม สักการะพ่อขุนรามคำแหง วัดมหาธาตุ ฯลฯ นำชมโดยมัคคุเทศก์เชี่ยวชาญมรดกโลกท้องถิ่น/ นักสื่อความหมายชุมชน

18:00   รับประทานอาหารเย็นที่ตลาดท่าน้ำรับเสด็จฯ สุโขทัย ตามอัธยาศัย (ตลาดมีเฉพาะวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์)

19.00   เปิดประสบการณ์การถ่ายภาพโบราณสถานยามค่ำคืน (Light Up) (มีเฉพาะวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์)

20.00 เข้าพักโรงแรม Green Hotel ในจังหวัดสุโขทัย พักผ่อนตามอัธยาศัย

เขตอำเภอเมืองสุโขทัย - รร.เรือนไทย / รร.สุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา / รร.เลเจนด้า สุโขทัย รีสอร์ท / รร.ธาราบุรี / รร.เลอชาร์ม สุโขทัย รีสอร์ท (ห่างจากอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยประมาณ 1-12 กม. เรียงลำดับจากไกลมาใกล้)

เขตอำเภอสวรรคโลก – รร.สุโขทัยเฮอริเทจ / รร.สบาย สบาย สุโขทัย (อยู่ในสนามบินสุโขทัย ห่างจากอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยประมาณ 41 กม.)

เขตอำเภอศรีสัชนาลัย – รร.ศรีสัชนาลัยเฮอริเทจ (อยู่ใกล้กับอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ห่างจากอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยประมาณ 55 กม.)

วันที่สอง

06.00   ใส่บาตรรับอรุณ ณ สะพานบุญ วัดตระพังทอง

07.30   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก หรือ สัมผัสตลาดเช้าตามอัธยาศัย

หรือ ให้ชุมชนมาชมและชิมอาหารคนท้องถิ่นจากตลาดเช้า

8:30    รวมพล ณ วัดสรศักดิ์ สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของแหล่งน้ำโบราณ (ตระพัง)

สำรวจลักษณะทางกายภาพของแหล่งน้ำ พืชน้ำ และสัตว์น้ำขนาดเล็กที่พบ พร้อมบันทึกข้อมูลลงบนสมุดพาสปอร์ตที่ออกแบบมาพิเศษ และ Application iNaturalist

11:00   ทำกิจกรรมที่ไร่ดวงใจ เรียนรู้การเลี้ยงเป็ดไก่ เก็บวัตถุดิบภายในไร่มาประกอบอาหาร ได้แก่ ไข่เป็ด ไข่ไก่ และพืชผักอื่นตามฤดูกาล เช่น หน่อไม้ พร้อมปรุงอาหารร่วมกันทั้งจากวัตถุดิบที่เก็บภายในไร่และจากตลาดในชุมชน เช่น กุ้งฝอยทอด

12:30   รับประทานอาหารท้องถิ่น สไตล์ปิ่นโตรักษ์โลก

14:00   ชมย่านแกะสลักตัวนกตัวไม้ ชุมชนร้องตาเพชร รู้จักนกคุ้ม สัตว์มงคลตามนิทานชาดกหนึ่งในอดีตชาติของพระพุทธเจ้า

15.00   เดินดูย่านสังคโลก Street of Art  เครื่องปั้นดินเผาแห่งพรรณพฤกษาและสัตว์ศิลปะพระร่วง ซึ่งเป็น Good Practice Story ที่ทำให้เมืองเก่า สุโขทัย ได้รับรางวัล “1 ใน 100 แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนโลก ประจำปี 2564 (The 2021 Top 100 Destination Sustainability Stories)

16.00   กิจกรรม DIY ปั้นดินนกคุ้ม สัตว์มงคลในชาดก มรดกจากพระร่วง

18:00 รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

วันที่สาม

07.30   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก หรือ สัมผัสตลาดเช้าตามอัธยาศัย

หรือ ให้ชุมชนมาชมและชิมอาหารคนท้องถิ่นจากตลาดเช้า

09:30   กิจกรรม DIY ที่ทำให้คุณบันทึกความทรงจำของสุโขใจแลนด์ ผ่านการเขียนลวดลายสังคโลกบนเสื้อเป็นของที่ระลึกกลับบ้าน

11.00   ซื้อของที่ระลึก ขนมของฝาก

12.00    รับประทานก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย

13.00    เดินทางกลับกรุงเทพ

 

ดูภาพกิจกรรมได้ที่ https://www.facebook.com/CBTMungkao/posts/pfbid0n6c5nYpPxMqMjWEcdX4TczLyjQiyqkZtXdfNEWT4LmWVsqXpBzGfTakJmxr2NoGjl 

 

https://www.facebook.com/CBTMungkao/posts/pfbid0UaQWDxebKJaaPFuTWbEkp5QoXDZBQ7KiPLn2UHRL4qbRm3Nur8KUmpRMpoN2BcTBl

 

 

.