องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

1623312360
ขนาดตัวอักษร

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

  • ไฟล์แนบ :
    รายงานผลการวิเคราะห์ การจัดซื้อจัดจ้าง ปร.pdf
  • Rate :
  • ขนาดไฟล์ :
    0.875
  • จำนวนดาวน์โหลด :
    3 ครั้ง