องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

คลิปวิดีโอ

เมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ (Pattaya City of Film) 1699857540
พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง คือใคร? 1694417100
The Oldie Idol รุ่นใหญ่ไฟกะพริบ ONAIR 7 JULY 2021 1629288900
ตะเคียนเตี้ย กระจายรายได้เพื่อคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 1629288060
เที่ยวไทยให้ยั่งยืน เดอะซีรี่ส์ คลิปที่ 4 : เที่ยวชุมชนบ้านชากแง้ว จ.ชลบุรี 1629287340