องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

กิจกรรมท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ

กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพการทำลูกประคบสมุนไพรบางกอบัว 1682588220
กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เขียนพัดหัวโขนจิ๋ว 1678866660
เที่ยวชมประเพณีแห่หงส์ – ธงตะขาบ พระประแดง 1676346660
"วิถีชีวิต อัตลักษณ์ วิถีวัฒนธรรม" ดึงนักท่องเที่ยว 1625649480
"คุ้งบางกะเจ้า คลองดำเนินสะดวก" จุดหมายปลายทางที่ไม่ควรพลาด 1625671920
ลิ้มรสเมนูเด็ดคุ้งบางกะเจ้า อร่อยล้ำอาหารถิ่นมากคุณค่า 1625731800
มนตร์เสน่ห์วิถีมอญทรงคนอง ประตูสู่คุ้งบางกะเจ้า 1625666760
นั่งเรือเส้นทางวิถีคลองแพบางกอบัว เสน่ห์ริมน้ำคุ้งบางกะเจ้า 1625727000
ล่องคลองดำเนินสะดวก ลัดเลาะเส้นทางตามรอยเสด็จรัชกาลที่ 5 1625727120