องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ARTICLE

หัวหิน: แหล่งท่องเที่ยวชายหาดและทะเลชั้นนำของไทย ฟื้นฟูทรัพยากร สร้างรายได้ยั่งยืน 1709109540
การอนุรักษ์ธรรมชาติเพื่อปกป้องแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 1709092800
เมืองเก่าน่านกับการจัดการขยะตามหน้าที่ทางสังคม 1707379680
1 ใน 100 แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนโลก สาขา Culture & Tradition : Bombinhas - Brazil 1680141420
1 ใน 100 แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนโลก สาขา Culture & Tradition : Ozu - Japan 1680141000
1 ใน 100 แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนโลก สาขา Culture & Tradition : Ljubljana - Slovenia 1679750400
1 ใน 100 แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนโลก สาขา Culture & Tradition : 1679750100
1 ใน 100 แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนโลก สาขา Culture & Tradition : Baiona - Spain 1679749800
1 ใน 100 แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนโลก สาขา Business & Marketing : Bacalar - Mexico 1679747460
1 ใน 100 แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนโลก สาขา Business & Marketing : Alberta SouthWest Crown of the Continent - Canada. 1679747040